W dniu 27 marca 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 574). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: